No3536嫩模玥儿玥er西双版纳旅拍鲜花与美人主题秀火辣身材诱惑写真45P玥儿玥秀人网

No3536嫩模玥儿玥er西双版纳旅拍鲜花与美人主题秀火辣身材诱惑写真45P玥儿玥秀人网

龟胸一证,多因小儿饮食不节痰热炽盛,复为风邪所伤,风热相搏,以致肺经胀满,攻于胸膈,高如覆杯,治宜清肺化痰为主,先以宽气饮开其气道,再以百合丹除其壅滞,肺热清而胀满自除矣。初肿微红,顶尖根束,渐透赤色,时痛时止,十四日溃脓者顺;若顶陷紫黑,根脚漫肿,面赤大渴,脉见浮数而散大者逆。

故肺疳则见面白气逆,欬嗽,毛发焦枯,皮上生粟,肌肤干燥,憎寒发热,先用生地清肺饮以□解之,继用甘露饮凊之,日久肺虚者,当以补肺散主之。气虚先补针宜后,脓出证退效如神,用在十日半月后,使毒外出不伤人。

凡调敷药,须多搅,则药稠粘。痘已见点,平伏不起,颗粒不分,团团攒聚,状若叠钱者,此血热毒盛也,外用燕脂膏贴之,内以凉血攻毒饮治之。

 每服八十丸,清米汤送下,【方歌】不思饮食宜胃爱,开胃扶脾效若仙,异功山药苏梗叶,主治:治溃疡脾肾虚弱,或误伤生冷,或气恼劳役,或病后入房太早,以致寒邪乘入中脘,乃生呃逆,急服之。(金蟾散)蟾一枚酥涂炙焦夜明沙炒桃白皮樗根白皮地堬黄蘖诃黎勒皮煨百合人参大黄白芜荑炒胡粉各三钱槟榔一钱丁香三十七粒以上为细末,每服五分粥饮调下。

经云:发表不远热,敷热药亦发表之意。寒痛者,痛处定而不移,皮色不变,遇暖则喜;热痛者,皮色焮赤,遇冷则欢。

四恶皮肤槁,痰多韵不圆,喘生鼻扇动,肺绝必归泉。 此药专能发散,又能顺气搜风,通行经络,所谓结者开之也。

Leave a Reply